Valtion palkkaratkaisu 2023-2024

1.3.2023

Palkkoja on korotettu 1.5.2023 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 3,5 prosenttia.

1.3.2024 tulee palkkoihin yleiskorotus, jonka suuruus on 2,0 prosenttia. 

1.3.2024 lukien on toteutettavana myös 0,5 prosentin suuruinen virastoerä, jonka jakamisesta työnantajan ja järjestöjen edustajat neuvottelevat virastokohtaisesti. 

Lisäksi huhtikuussa 2023 on maksettu kertaerä, jonka suuruus oli 12,2 prosenttia kuukausipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on 6,0 prosenttia ja kertaerän 1,0 prosentti työvoimakustannuksista.

Sopimukseen sisältyy lisäksi tekstimuutoksia, jotka parantavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tasa-arvoa. Molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on jatkossa kestoltaan 32 arkipäivää. Lisäksi kehitettiin sopimuksen työaikamääräyksiä.