Työtä toistemme puolesta


Hallitus ja luottamushenkilöt


Ammattiosaston hallituksen jäsenten yhteystiedot

Puheenjohtaja Sirpa Kukkala (TEM, 029 50 63549), sirpa.kukkala(a)gov.fi

varapuheenjohtaja Kaisa-Mari Kuusela (TEM), kaisa-mari.kuusela(a)gov.fi

sihteeri Juha Pekka Niemi (TEM, 029 50 48038), juhapekka.niemi(a)gov.fi

jäsen Jaana Lindberg (PRH), jaana.lindberg(a)prh.fi

taloudenhoitaja Jari Ratajärvi (TEM, 029 50 62081), jari.ratajarvi(a)gov.fi

jäsen Maarit Savolainen (KKV), maarit.savolainen(a)kkv.fi

jäsen Markus Mertaniemi (TE-toimisto), markus.mertaniemi(a)te-toimisto.fi

Varajäsenet:

Vivi Markkanen (TEM) kulttuurisihteeri

Janika Vikman (TE-toimisto)

Riitta Ruohomäki (TEM)

Elga Lavos Suntila (TE-toimisto)

Luottamushenkilöt TEM, PRH ja KKV

TEM: pääluottamusmies Sirpa Kukkala (sirpa.kukkala(a)gov.fi), luottamusmies Jari Ratajärvi (jari.ratajarvi(a)gov.fi), varaluottamusmies Juha Pekka Niemi (juhapekka.niemi(a)gov.fi)

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH): Eija Peltonen (eija.peltonen(a)prh.fi), varaluottamusmies Jaana Lindberg (jaana.lindberg(a)prh.fi)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV):  Maarit Savolainen (maarit.savolainen(a)kkv.fi)

Luottamusmies on ammattiliiton ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla. Luottamusmiehen tehtävä on muun muassa valvoa virkaehtolainsäädännön ja virkaehtosopimuksen sekä muiden työnantajan ja työntekijöiden välisten sopimusten noudattamista työpaikalla. Lisäksi hän edustaa työntekijöitä yhteistoimintaneuvotteluissa ja työpaikkakohtaisessa paikallisessa sopimisessa. Häneltä saa myös apua mahdollisten virkasuhteeseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisuun.

Työsuojeluvaltuutettu TEM

Vivi Markkanen, työsuojeluvaltuutetun vara p. 029 50 60044 (vivi.markkanen(a)gov.fi)

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työsuojeluasioissa työntekijöitä. Työsuojelun tehtävänä on ylläpitää ja edistää työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Lisäksi työsuojelun tehtävänä on työpaikan henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen. Työsuojelun tavoitteena on työntekijöiden hyvä fyysinen ja psyykkinen työhyvinvointi sekä terveellinen ja turvallinen työympäristö. Työsuojelua toteutetaan johtamisen, suunnittelun ja yhteistoiminnan keinoin.

Uudenmaan TE-toimiston luottamushenkilöt

Valtakunnallinen pääluottamusmies

 • Sini Horttanainen, pääluottamusmies (Varsinais-Suomi)
 • Elga Lavos Suntila, varapääluottamusmies

Työpaikan luottamusmies

 • Elga Lavos Suntila (elga.lavossuntila(a)te-toimisto.fi)
 • varaluottamusmies Janika Vikman

ELY-keskusten ja TE-toimistojen valtakunnallinen yhteistyötoimikunta

 • varajäsen Sonja Jämsen

Valtakunnallinen TE-toimistojen VPJ-seuranta- ja kehittämisryhmä

 • jäsen Elga Lavos Suntila
 • varajäsen Sonja Jämsen

Uudenmaan TE-toimiston palkkausjärjestelmän arviointiryhmä

 • jäsenet Elga Lavos Suntila ja Sonja Jämsen
 • varajäsen Alexandra Lindqvist

Uudenmaan TE-toimiston yhteistyötoimikunta

 • jäsen Mona Koivisto
 • varajäsen Janika Vikman

JHL:n luottamushenkilöt ELY-keskuksessa ja KEHAssa

Pääluottamusmies Tuija Tahvanainen (KEHA-keskus)

Varapääluottamusmies Jari Hakala (Varsinais-Suomen ELY)

Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten yhteinen luottamusmies

 • luottamusmies Pekka Kinnunen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 • varaluottamusmies Kaarina Siltakoski (Uudenmaan ELY-Keskus)

Uudenmaan ELY:n YT-toimikunta

 • jäsen Kaarina Siltakoski

KEHA-keskus

 • luottamusmies Kaisa Kurek

ALLA ON MUUTAMIA KUVIA OSASTOMME JÄSENILLE JÄRJESTETYISTÄ TILAISUUKSISTA